ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กร

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กร

ระบบติดตามงาน (Mobile Application)

ระบบติดตามงาน (Mobile Application)

ระบบติดตามงาน (Mobile Application) 
 
 
 
 
  • เพื่อให้พนักงานบริการสามารถทำงานได้ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานโดยบันทึกงานผ่านระบบ Online

  • มีความปลอดภัยของข้อมูลเพราะ สามารถจัดกลุ่มของผู้ใช้งาน ระบุรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ในการใช้งานระบบได้

  • เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกงานบนกระดาษและมาบันทึกซ้ำเข้าระบบฐานข้อมูล

  • สามารถติดตามความคืบหน้าของงาน/โครงการ ได้ทันที เพราะข้อมูลถูกป้อนจาก Mobile Device เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโดยตรง ทำให้สรุปรายงานผู้บริหาร เพื่อนำข้อมูลมา บริหารจัดการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

  • มีระบบสำรองฐานข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย


 

ขอบเขตของระบบ

  • พัฒนาระบบ Profile บนระบบ Mobile Solution Database ครอบคลุมข้อมูลลูกค้า ข้อมูลโครงการ จุดทำงาน/ดำเนินการ อุปกรณ์ ผู้ใช้งานระบบ 
  • รองรับการ Update ข้อมูลได้ทั้งบน Mobile & PC 
  • สามารถบันทึกภาพและค่าพิกัด GPS จากเครื่อง Mobile Device เข้าสู่ระบบ Profile DB
  • รายงาน Project Update แสดงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการ

 

 

 

 

 

 

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก

ข่าวสารและกิจกรรม

ทั้งหมด