ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

 

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

ระบบจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

 

 • เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสมัครเรียนของนักเรียน และยืนยันข้อมูลของนักเรียน จัดเก็บข้อมูลการสมัครเรียนแทนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารทำให้เพิ่มความสะดวก ความรวดเร็วในการทำงาน ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลเพื่อค้นหา ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ โดยเรียกดูที่ระบบฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

 •  

  ระบบรับสมัครนักเรียน  สามารถรับสมัครสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ได้ทุกที่ และเป็นการลดภาระในการบันทึกข้อมูลผู้สมัคร สามารถตรวจสอบและอนุมัติผลการสอบผ่านเว็บไซต์ได้ สามารถจัดห้องสอบ และรันเลขที่นั่งสอบได้ สามารถนัดคิวในการรับสมัครได้ สามารถพิมพ์ใบสมัคร พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และทำการยืนยันตัวตน พิมพ์ใบมอบตัว ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล และระเบียนประวัตินักเรียนได้ พร้อมทั้งส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อทำการจัดห้องเรียน

  

ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ 

 

 • การสมัครเรียนของนักเรียนใหม่ สามารถสมัครเรียนผ่านระบบ ซึ่งจะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น

 • ข้อมูลส่วนตัว

  แผนการเรียนที่ต้องการสมัคร

  วันนัดส่งเอกสาร

  ข้อมูลผู้ปกครอง

  ข้อมูลการศึกษา

  แนบหลักฐาน/เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • เก็บเป็นข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน

 • ปริ้นซ์บัตรนักเรียนพร้อมตารางสอบ


ส่วนประกอบหลักมีดังนี้

1. เพื่อวางแผนในการรับนักเรียนใหม่ที่มีความพร้อมในการศึกษา

2. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียน

3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น

 

 

 


ใบสมัครนักเรียนResize_1       ตัวอย่างบัตรสอบResize

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก

ข่าวสารและกิจกรรม

ทั้งหมด